Skip to main content
Ortoptist

Ortoptist

Ortoptist Mari Aakhus holder til på Gundersen & Løken Optikk. Hun undersøker synsutvikling, diagnostiserer og behandler barn og voksne med skjeling, samsynproblematikk og dobbeltsyn.

Ortoptister er statsautoriserte helsepersonell med avtale med Helfo, slik at pasienter kun betaler en egenandel etter gjennomført time. Egenandelen er delt inn etter aldersgrupper og har krav om henvisning fra øyelege. Dette kan man få ved å kontakte fastlege, optiker eller helsestasjon som igjen henviser videre til øyelege.

Veiledende priser med henvisning

Barn under 12 år
350 kr
Barn over 12 år
450 kr
Voksne
690 kr

Behandlinger

Ortoptister er spesialisert i barndomsskjeling, redusert syn hos barn, fokuseringsvansker, muskelubalanse i øynene og nedsatt nervekommunikasjon fra hjernen til øynene.

Kartlegging av eventuelle synsutfordringer hos barn med leseproblematikk er også et viktig fokusområde hos ortoptister i samarbeid med PP-tjenesten.

Ortoptister samrabeider tett med sykehusene med forundersøkelser for botox og operasjonsvurdering.

Synsutfordringer krever ofte tiltak og etter endt undersøkelse foreskriver gjerne ortoptister behandlingsopplegg med lapp, øyeøvelser, i tillegg til at de gir briller og prismebriller i samråd med optikere og øyeleger

Synsutvikling og skjeling hos barn

Det er ofte vanskelig å oppdage om barn har behov for briller. Hvis det ikke er mistanke om redusert syn eller skjeling, blir barnets syn undersøkt på 4-årskontrollen og de blir henvist videre til øyelege og ortoptist ved behov.

Hvis foresatte har mistanke om skjeling eller redusert syn og ønsker videre undersøkelser, kan helsestasjon eller fastlegen oppsøkes.

Barn er ofte født langsynt, siden øyet skal vokse og utvikle seg med alderen.

Om barnet har behov for briller så er det svært viktig at barnet bruker brillene sine, for optimal synsutvikling. Dette er spesielt viktig hvis barnet har fått påvist en styrkeforskjell mellom de to øynene (anisometropi) eller at det er mistanke om at hjernen favoriserer det ene øyet fremfor det andre (amblyopi).

Barn som skjeler kan også utvikle amblyopi. Det er derfor svært viktig at mistanke om skjeling blir undersøkt. Skjeling er når øynene ikke er parallelle i forhold til hverandre, oftest ved at det ene øyet retter seg utover mot øret eller innover mot nesen når det andre øyet ser rett frem. 

For å unngå amblyopi brukes ofte lappebehandling for å gi best mulig synsutvikling i begge øynene til barnet. Dette gjøres ved å dekke til barnets ”gode” øye, for tvinge hjernen til å trene opp det øyet som enten har svakere syn, skjeling eller har risiko dette.

Barnet kan vegre seg mot å bruke lapp og det kan være lurt å bruke lappen på dagtid og gjerne før lunsj. Det er lurt å aktivisere barnet når lappen er på, gjerne via lek eller nærarbeid som tegning, perling eller bygging av Lego. Bruker barnet briller, skal denne alltid brukes når lappen er på.

Samsynsproblemer hos voksne

Skjeling, dobbeltsyn og fokuseringsvansker forekommer også hos voksne, og kan også behandles av ortoptister.

Symptomer som dobbeltsyn, fokusering- og konsentrasjonsvansker, problemer ved lesing, hodepine og synsforstyrrelser kan være tegn på ulik samsynsproblematikk som bør undersøkes videre.

Skjelingen kan ha flere ulike årsaker som at en barndomsskjeling eller skjult skjeling nå krever behandling eller at nervesignalene fra hjernen til øynene gir dobbeltsyn.

Ulike sykdommer som Multippel Sklerose, Parkinson, Myastenia Gravis og andre stoffskiftesykdommer kan gi dobbeltsyn. Pasienter som har hatt slag har ofte plager med dette, og kan være tjent med behandling hos ortoptist.

Behandling av akutt eller varierende dobbeltsyn kan være midlertidige eller faste prismer, okkludering av ett øye eller briller. Kreves det videre undersøkelser vil dette også bli anbefalt av ortoptisten.