Skip to main content
Støtte til barnebriller

Støtte til barnebriller

NAV kom med en ny ordning for brillestøtte til barn 01.08.22.

Tidligere var det kun barn med gitte øyetilstander/sykdommer eller under amblyopibehandling som fikk stønad til briller. Nå vil alle barn og unge under 18 år som har behov for briller med styrker lik eller høyere enn +/-1.00D få dekket deler av brillen. Barnet må være folkeregistrert i Norge og brillen må være bestilt før barnet fyller 18 år. Man kan få støtte til ett par briller i året. Utgifter til reparasjon dekkes ikke.

Dersom barnet er under behandling av amblyopi kan man fortsatt benytte den tidligere ordningen.

De ulike satsene

Det er fem ulike satser, med ulike kronebeløp i støtte. Satsen avhenger av brillestyrke, og det er det sterkeste glasset som avgjør. Støtten er lik for plusstyrker og minusstyrker. Sfærisk styrke korrigerer langsynthet og nærsynthet. Cylinderstyrke korrigerer skjeve hornhinner.

Du kan lese mer om brillestøtten på NAV sine nettsider:

Sats 1 - 750 kroner

Sfærisk styrke fra 1.00D til 4.00D og/eller cylinderstyrke fra 1.00D til 4.00D

Sats 2 – 1950 kroner

Sfærisk styrke fra 4.25D til 6.00D og cylinderstyrke opptil 4.00D

Sats 3 – 2650 kroner

Sfærisk styrke fra 6.25D til 8.00D og/eller cylinderstyrke fra 4.25D til 6.00D

Sats 4 – 3150 kroner

Sfærisk styrke fra 8.25D til 10.00D og cylinderstyrke opptil 6.00D

Sats 5 – 4850 kroner

Sfærisk styrke fra 10.25D og/eller cylinderstyrke over 6.25D


Om du lurer på hvor mye barnet kan få i støtte kan du klikke på knappen under for å komme til NAV sin kalkulator for brillestøtte.


Bestill synsprøve

Navn *
Telefon *
+47
Search
  E-post *
  Fødselsdato *
  Ønsket dato *
  Ønsket tidsrom
  Noe annet vi bør vite?
  Ønsker timebekreftelse på*
  E-post
  SMS
  Vil du få SMS om tilbud og kampanjer?
  Ja takk!