Skip to main content
Briller til behandling av amblyopi

Briller til behandling av amblyopi

Amblyopi er er en tilstand med synssvakhet i ett øye uten at det foreligger noen sykdom i øyet. 1 - 3% av alle barn har amblyopi, eller en risiko for å utvikle dette. Briller til denne gruppen er å anse som et ledd i behandling eller forebygging av amblyopi og vil dekkes av NAV.

Stønadsrett etter ordinære vilkår opphører den dagen barnet fyller 10 år. Det er øyelegen som setter diagnose og avgjør om det kan søkes støtte hos NAV. Når diagnosen først er satt hos øyelege kan optiker bekrefte fornyet behov. Vi hjelper til med søknadsprosessen, fyller ut og sender inn papirene til NAV uten ekstra kostnad.

Kriterier

Følgende øyetilstander vil gi en risiko for å utvikle amblyopi, og vil derfor kunne utløse rett til støtte:

Anisometropi ≥ 1.00 D

Styrkeforskjellen på de to øynene er så stor at man risikerer å bruke kun det ene øyet og dermed hindre utviklingen av det andre. 

Astigmatisme ≥ 1.50 D

Skjeve hornhinner. Gir et sløret bilde på netthinnen. Korrigeres ikke dette i ung alder får ikke netthinnen utviklet seg riktig.

Strabisme

Skjeling. På samme måte som ved anisometropi brukes kun ett øye og det skjelende øyet blir underutviklet dersom det ikke behandles.

Bilateral hypermetropi ≥ 4.00 D

Langsynthet på +4.00 eller mer på begge øynene.

Satsene

Sats 1 - 1200 kr

Styrker opptil 3.75D

Sats 2 - 2400 kr

Styrker fra 4.00D til 6.00D

Individuelt beløp

Styrker fra 6.25D, cylinderstyrke fra -4.00D, eller flerstyrkeglass (progressive/bifokale)


Les mer om stønadsordningen på NAV sine nettsider


Bestill synsprøve

Navn *
Telefon *
+47
Search
  E-post *
  Fødselsdato *
  Ønsket dato *
  Ønsket tidsrom
  Noe annet vi bør vite?
  Ønsker timebekreftelse på*
  E-post
  SMS
  Vil du få SMS om tilbud og kampanjer?
  Ja takk!