• Simple Item 5

    Simple Item 5

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Skjeling / samsyn

Synssansen er svært komplisert. Den består blant annet av øynene, en synsbane og et synssenter bak i hjernen.

Begge øynene danner hvert sitt bildet som sendes med synsbanen, settes sammen og tolkes i synssenteret. For at dette skal fungere må øynene samarbeide på et nøyaktighetsnivå som er vanskelig å forestille seg. Dette er heldigvis refleksstyrt, men for enkelte samarbeider ikke øynene  godt nok eller i det hele tatt.

Man har da en form for skjeling eller et annet samsynsrelatert problem.

Årsak til et slikt problem kan være medfødt eller det kan oppstå som følge av skade eller sykdom. Hos enkelte vil det være umulig å finne årsaken.

Ved funn av samsynsproblemer vil det bli gjort en vurdering av omfang og konsekvens.

Kompliserte samsynproblemer blir henvist til ortoptist og i noen tilfeller til øyelege

Ortoptist

Ortoptistene er en faggruppe som i hovedsak arbeider med pasienter hvor redusert samsyn ikke kan løses med vanlige optiske hjelpemidler.

Det er ofte pasienter med større eller kompliserte avvik i samsynet som går hos ortoptisten.

I enkelte tilfeller vil ortoptisten anbefale operasjon/behandling av øyemusklene. Vanligere er det at ortoptisten ordinerer prismebriller og øyeøvelser.

Ortoptistene ordinerer lappebehandling og følger opp små barn som skjeler. Dette gjøres i samarbeid med en øyelege.

 

ÅPNINGSTIDER 
Man - Fre 09:00 - 18:00
Lørdag 10:00 - 16:00

 

KONTAKT OSS 
Telefon 22 20 11 49
Fax 22 20 18 26
E-post Send epost
Her holder vi til