• Simple Item 7

  Simple Item 7

 • Simple Item 6

  Simple Item 6

 • Simple Item 5

  Simple Item 5

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Arbeidsgivers plikt

Ifølge arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgiver å sørge for tilretteleggelse av arbeidsplassen. Dette innbefatter blant annet anskaffelse av databriller/terminalbriller. 

Et behov for arbeidsplassbriller avdekkes gjennom en synsprøve foretatt hos optiker eller øyelege.

 

Arbeid ved dataskjerm
Forskrift av 15.12.1994 nr 1259

Forskriften er rettet mot arbeidsgiver og skal sikre at arbeidstakers arbeidssituasjon ikke gir unødvendige belastningskader eller plager. Arbeidsgivers ansvar i tilretteleggingen av arbeidsplassen omfatter blant annet synshjelpemidler som databriller. En slik databrille kan i korte trekk defineres som en brille, spesialtilpasset arbeidstakeren og dennes arbeidssituasjon. Regelverket omfatter: «arbeidstakere som jevnlig og under betydelig del av sitt arbeid utfører arbeid ved dataskjerm»

Les mer her -->