• Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Synsundersøkelse på barn

Undersøkelsen starter typisk med en automatisk undersøkelse hvor barnet skal se inn i en liten maskin.

Denne gir en indikasjon på styrken og et godt utgangspunkt. Deretter vil det bli gjort en vurdering av synsevne og samsyn.

Avdekkes det unormale funn, for eksempel tegn på sykdom eller skjeling, vil barnet bli henvist til øyelege for utredning.

Barn under fem år skal alltid først undersøkes hos øyelege